Select language

Brattørkaia 15

  •  
  •  
  •  
  •  
 
Bygget er et utleiebygg hvor Direktoratet for naturforvaltning er største leietaker. Bygget skal leveres som passivhus.
Byggets totale areal er på ca. 20 000 m². Prosjektet gjennomføres som et BREEAM-prosjekt som sertifiseres som "very good", og er en videreføring av byggemetoder utviklet sammen med Sintef for energibygget Lerkendal.

REINERTSEN har totalentreprisen og har sammen med PKA har vi hatt prosjektering i alle disipliner. Sweco har vært underkonsulent på VVS og elektro. Byggestart var 1. september 2011. Prosjektet ble overlevert til Entra Eiendom AS den 1. mars 2013. 

Prosjektdata

  • › Byggherre: Brattørkaia 15 AS
  • › År: 2011–2012
  • › Entrepriseform: Totalentreprise
  • › Oppdragsstørrelse: 250 mill. NOK
  • › Areal: 20 000 m²